Välkomna till Käringötrafiken!

Käringötrafiken bedriver idag skärgårdstrafik på totalt två linjer i Orust kommun, på uppdrag av Västtrafik som även är beställare av spårvagns-, tåg-, och busstrafiken i Västra Götalandsregionen.

 

Vi har runt 200 000 passagerare per år som reser med oss. Utöver passagerartrafik, transporterar vi dagligen en hel del gods och förnödenheter till Käringön och Gullholmen. Under sommartid används en särskild godsfärja för att få ut allt till öarna.

Käringötrafiken har ca 15 heltidsanställda, sommartid tillkommer ett antal semestervikarier.

Omsättningen i rederiet är ca 20 mkr per år.

250.000
Passagerare per år
4st
Fartyg
70 & 80 talet
Käringötrafiken startade den 1 januari 1975. Läs mer om vår historia här

1987 inköptes ”Strömstjärna” från Norge. Detta fartyg var en kombinerad gods- och passagerarfärja och ”Aina” togs härefter ur bruk och gick till uppstyckning.. Strömsjärna såldes 1995 till ett partrederi i Helsingborg.

2000-talet

I och med nytt tecknat avtal med vår uppdragsgivare Västtrafik som gäller från 2006 har en ny passagerarfärja ”Strömstierna” byggts vid Djupviks varv. Fartyget levererades i januari 2007 och har nu ersatt ”Ylva af Käringön” på linjen mellan Hälleviksstrand och Käringön.

Idag

Passagerarutvecklingen har stadigt ökat under verksamhetsperioden och resandet i företagets samtliga fartyg har ökat från ca 20.000 passagerare per år till idag ca 250.000 passagerare.

Hur Käringötrafiken startade

Käringötrafiken startade den 1 januari 1975 under namnet” Firma Björn Tobin”. Detta namn hade företaget till 1995. Det första fartyget hette ”Sotefjorden” som inchartrades från Gustav Karlsson i Kungshamn.

Företaget hade i november 1974 tecknat ett optionsavtal med Styrsöbolaget om köp av deras båt ”Aina” som tidigare ägdes av den välkände Charles Eriksson i Långedrag. Styrsöbolaget kunde inte lämna ifrån sig ”Aina” förrän i mars 1974, men efter en grundstötning i Asperörännan, kunde Käringötrafiken överta henne i februari 1975. Det var en delvis egensinnig båt med både för och nackdelar. Käringötrafiken använde henne till april 1983, då hon ersattes av ”Ylva” som inchartrades från Styrsöbolaget och som sedemera fick namnet ”Ylva af Käringön”. Året därpå inköptes hon och ”Aina” blev därefter mest använd för godstransporter.

15 mkr per år
12 anställda

Samarbetspartners

Vill du synas här?