Rutiner för hantering av person-/företagsuppgifter

Dokumentet beskriver rutiner för hantering av person/företags-uppgifter för leverantörer och kunder

Käringötrafiken AB strävar efter att ha så lite känslig information som möjligt om sina samarbetspartners. För att bedriva verksamheten måste vissa uppgifter sparas såsom faktureringsuppgifter till kunder och leverantör samt vissa personuppgifter för fullmakter till privata godstransporter.

För att minimera risken för att dessa uppgifter skall gå till obehörig part samt att våra partners blir informerade om vilka uppgifter KTAB sparar beskriver vi rutiner för hantering av dessa uppgifter nedan.

Hantering av företag-och personuppgifter för leverantörer/kunder

KTAB sparar endast faktureringsuppgifter så som adress, telefonnummer, epost och bankgironummer. Käringötrafiken AB använder ej dessa uppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna om våra samarbetspartner finns dels i ett godshanteringsprogram samt i vårat bokföringsprogram. Dessa finns på Käringötrafikens interna server. Om samarbetet avslutas raderas uppgifterna efter avslutat bokföringsår om inte annan överenskommelse gjorts. Genom att ingå ett avtal med Käringötrafiken AB godkänns att företagsuppgifter sparas enligt rutiner ovan.

Fullmakterna för godkännande av privat gods sparas i en pärm på godsmottagningen Tuvesvik. De innehåller uppgifter så som namn, adress, telefonnummer samt personnummer. Dessa uppgifter används ej för marknadsföringssyfte. Giltigheten på dessa fullmakter bestämmer kunden själv. När fullmakten inte längre är giltig skall alla uppgifter raderas.