Hållplatsen Gullholmen Piren ställs in från och med måndag den 6 februari och tillsvidare.

Med anledning av den nyligen genomförda besiktningen av befintliga bryggor/hållplatser har vi nu efter noga överväganden tillsammans med Västtrafik och Orust kommun beslutat att ställa in all trafik till/från Gullholmen Piren. Denna brygga är enligt besiktningen i ett så bristfälligt skick att det kan äventyra säkerheten för våra resenärer.

Vi beklagar detta, men arbetar nu för fullt med att tillsammans med Orust Kommun och Västtrafik få fram underlag för att så snabbt som möjligt kunna åtgärda bristerna. Tills vidare kommer trafiken att från och med måndag den 6 februari gå enligt gällande tidtabell med undantag för stoppen vid Piren. Vi återkommer så snart som möjligt med ytterligare information om läget och vilka åtgärder som kommer att vidtagas.

 

Med vänliga hälsningar

Therese Tobin