Godstransporter

Bestämmelser för Godsleveranser till Gullholmen eller Käringön med Käringötrafiken
(gäller från 1 feb 2017)

När terminalen är öppen ska allt gods som transporteras av Käringötrafiken gå igenom godsmottagningen på Tuvesvik för registrering och distribution. Detta gäller alla varor till butiker, restauranger, post m.m. liksom allt gods till privatpersoner.

Öppettider

Godsmottagningen är öppen:

vintertid (20 aug – 31 maj): måndag – fredag kl. 07:30-14:00, samt sommartid (1 juni – 19 aug): måndag – fredag kl. 7:30-16:00.

När terminalen inte är öppen måste alla leverantörer (såväl företag som privata) av gods anpassa sig till en ankommande färja.

Privata transporter
Allt gods, (utöver normalt handbagage, barnvagnar och rullstolar) skall lämnas in för registrering och betalning i godsmottagningen i Tuvesvik.

Endast kortbetalning gäller (kontanthantering eller fakturering är ej möjligt).

Vissa distributörer av gods till privatperson kräver signering vid avlämnande av godset till Tuvesvik. Om ni inte själva har möjlighet att signera vid leveransmottagandet måste ni i förväg signera en fullmakt, där Käringötrafiken avsäger sig allt ansvar för ert gods efter leverans till aktuell brygga.

Vi ansvarar således för att godset kommer till respektive brygga, men därefter inte för skador eller för eventuellt försvunnet gods.

 

Fullmakter finns att hämta hos däcksman på Strömstierna och Strömcrona eller i godsmottagningen.

Priser: Ej skrymmande:  – 100 kr

Skrymmande:      – 200 kr per kolli

Tar ni själva ombord ert gods utan att registrera det i godsterminalen tillkommer en expeditionsavgift på 100 kr oavsett storlek. Detta gäller även då godsterminalen inte är öppen. Obs ! Inget gods får placeras inne i passagerarutrymmena

När godsterminalen är stängd betalar ni (enbart med kort) direkt till däcksman. Inget privat gods tas med ombord eller lämnas ut utan att betalning har skett.

I första hand, levererar vi alltid först mat och mejerivaror till butiker och restauranger och caféer. Sen tar vi övrigt gods i mån av plats ombord. Vid tider med mycket gods bestämmer godspersonalen vilken färja som ert gods levereras med.

Företagstransporter
Kontakta era leverantörer och informera om att ert gods måste levereras till Tuvesvik under öppettiderna. När godsterminalen är stängd är dörrarna låsta. Kan inte era leverantörer anpassa sig till öppettiderna måste de anpassa sig till en färja och kontakta färjepersonalen för överlämnande av godset.

Lördagar, söndagar och helger är godsterminalen stängd under hela året.

Priser: Enligt särskild prislista

Betalning: Endast mot faktura

Övriga bestämmelser
Farligt gods får ej transporteras med passagerarfärjorna. I farligt gods inräknas också allt brandfarligt material. Detta gäller även alla typer av tomma dunkar av brandfarlig vätska.

Skrymmande gods (kolli som upptar en däcksyta motsvarande en matvarucontainer eller mer).  Skrymmande gods fraktas inte på passagerarfärjorna under sommartid. (I skrymmande gods ingår bl. a möbler, vitvaror, byggarbetsmaterial och större maskiner av olika slag.

Alternativa transporter
Som alternativ till att frakta gods med våra färjor kan man också anlita:

– Gullholmens Serviceaktiebolag:  kontakt John Martinsson, 0704-48 84 48, eller gsab@harmano.se.

– Västkustens Brygg & Transport AB. Kontakt tel. 0739-29 62 67, e-post: vbot@telia.se, www.vbot.se.

– Käringöns Sjötaxi & Transport. Kontakt tel. 0708-301232, 0304-56300

Om ni hyr något av ovanstående bolags tjänster privat eller utanför Käringötrafikens avtal, använder ni er inte av godsmottagningen. Ni får information av dessa företag hur ni går till väga.

Övrigt

Käringötrafiken gör sitt yttersta för att leveranserna ska ankomma vid rätt tidpunkt. Vid vissa tillfällen kan det uppstå försenade leveranser p.g.a. orsaker vi inte råder över.

Det är av högsta vikt att alla håller rent på bryggorna och att returer av emballage till fastlandet skall vara korrekt packat och placerat inför avfärd.