Välkommen till Käringötrafiken

Till sjöss sedan 1975

Hållplatsen Gullholmen Piren ställs in från och med måndag den 6 februari och tillsvidare, se info.

Nya godsbestämmelser fr.o.m 1 februari, se info.

Hitta oss på